ILWIS 3.7- 3.3 ،3.2 نرم افزار GIS كاربردوست رستر و بردار

خوش آمديد!

 

اين وبگاه استفاده از  نرم افزار سورس باز سيستم اطلاعات جغرافيائي(free open source GIS ) با نام "Integrated Land and Water Information System," بنام ILWIS را ترويج مي كند كه نرم افزار جامعي در زمينه پردازش تصاوير ماهواره اي و ايجاد نقشه هاي برداري است. اين نرم افزار بطور جامع كاربر محور است و اين ويژگي آنرا براي مديران منابع   طبيعي، دانشمندان عرصه اي (field scientists)، اكولوژيستها ، مربيان و... است برخي ويژگيهاي آن عبارتند از:

 

مشخصات كليدي

قابليت كار بطور همزمان روي داده هاي رستري و برداري در يك بسته نرم افزاري    1

توسعه توسط يك موسسه دولتي هلندي كه رسالتش آموزش است    2

 ILWIS يكي از قديمي ترين نرم افزارهاي GIS است كه از سال 1984 با هزينه مالي وزارت توسعه همكاريهاي هلند شكل گرفت    3

با توجه به تجميع رستر و داده در يك نرم افزار يادگيري آن در زمان كمتري انجام مي شود.    4

با توجه به توسعه آن توسط يك موسسه آموزشي مشكلات كاربردوست بودن ILWIS ، براي بيش از دو دهه روي دانشجويان تست شده است.    4

بيشترين صرفه استفاده از ILWIS  كارائي زياد آنست كه زمان انجام كار را كوتاه مي كند.    6

بصورت سورس باز يا سورس آزاد است و هركسي بدون مشكل قانوني مي تواند آنرا دانلود كند.    7

بيش از دو دهه توسط كنسرسيمي از نرم افزارهاي سورس باز52North توسعه مي يابد.    8

در مقايسه با نرم افزارهاي تجاري هيچ هزينه دوره اي براي بروزرساني آن لازم نيست.    9

يكي از قويترينها در import  وexport قالبهاي مختلف داده اي به نرم افزار    10

امكان رقومي سازي روي صفحه نمايش و تخته ديجيت    11

ابزارهاي جامعي براي پردازش تصوير    12

ژئورفرنس ارتوفوتو، انتقال و موزائيك تصاوير    13

مدلسازي پيشرفته و تحليل داده هاي مكاني    14

قابليت ديد سه بعدي براي ديدن بهينه نما    15

يك سيستم مختصات و توابع كتابخانه اي كامل سيستم تصوير    16

تحليل زمين آمار با كريجينگ،و مقادير بهبود يافته ميانيابي    17

توليد تصاوير برجسته تصاوير زوجي روي صفحه    18

ارزيابي چند معياره مكاني    19

بيش از 2000 صفحه راهنما    20

مطالب متنوع آموزشي    21

WMS

Surface energy balances

 

جايگاه ILWIS در ايران

سيستم توانمند ILWIS در GIS ايران جايگاه ويژه اي يافته است. درحال حاضر تنها نرم افزاري است كه كتاب الكترونيكي فارسي رايگان براي آن در دسترس است (براي دريافت آن مي توانيد به سايت ايران هيدرولوژي مراجعه كنيد). در حال حاضر بسياري از نهادها و موسسات دولتي اينن مثل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرود و ... داده هاي خود را با فرمت ILWIS تهيه مي كنند. استفاده از نرم افزارهاي قفل شكسته عواقب قانوني و بين اللملي خطرناكي بدنبال خواهد داست به همين دليل تعداد كثيري از محققين ايراني به دليل سورس باز بودن اين نرم افزار از ILWIS بهره مي گيرند. دانشجويان بسياري در دانشگاههاي اين كشور در حال آموزش و يادگيري تكنيكهاي GIS با استفاده از ILWIS هستند.

خبرهائي خوب براي كاربران ايراني

آقايان خدايار عبدللهي (هيدرولوژيست ايراني) و مسعود موزن پور (دانش آموخته ITC) در همكاري با تيم توسعه دهنده ILWIS داوطلب ارائه يك نسخه كامل فارسي از اين نرم افزار شده اند. در اينصورت نرم افزار ILWIS نخستين سيستم اطلاعات جغرافيائي خواهد بود كه زبان شيرين فارسي را پشتيباني خواهد كرد. اين فرصتي است كه درآن انتظار مي رود اين سيستم پايش را به دبيرستانهاي ايران بگذارد! از ILWIS متشكريم!

 

استفاده از ILWIS به سرعت توسعه پيدا كرد، همانطور كه از آمار دانلود سايت مي توانيد ببينيد از زمان آمارگيري يعني ژولاي وضعيت اينگونه بوده است:

 

Thanks to Martin Schouwenburg at the ITC for yet another great contribution to furthering the most userfriendly open source GIS in the world!

 

Click here to find out what is new on ILWIS 3.7

 

 

Number of ILWIS Users

The use of ILWIS is growing rapidly, as can be seen from our download statistics since we launched facilitated the possibility to download ILWIS in July 2007:
Month 3.3 3.4 3.5 3.6 Monthly Totals Yearly Totals

 

 

 

 

 

 

 
Grand Total
 

 

 

 

 
26810
Purchase value at $12,000/lisence for commercial software: $321,720,000
2010
 
Total 2009
 

 

 

 

 
4,458
January 173 14
 
776 963
 
February 111 14
 
729 854
 
March 243 21
 
1150 1414
 
April 148 14 15 1050 1227
 

 
Total 2009           11266
Total 2008   9570
Total 2007   1516

 

Some 27 000 copies of ILWIS have been downloaded from this site and now a similar number of people have the opportunity to develop of further their GIS skills. If these people would have had to purchase packages with similar abilities to handle both raster and vector from the market leaders, they would have had to spend an estimated $320,000,000, assuming the costs of 1 vector + 1 mid-range raster license at = $12,000. All these people now have vector and raster software for free! And that is just from this site. About double that number of programmes are downloaded monthly from http://www.52north.org. So we are probably looking at 30 000 to 40 000 ILWIS users worldwide. We like to thank the dedicated workers at the ITC, and particularly Martin Schouwenburg to tirelessly working at continuously improving ILWIS.   

 

بيش از000 15  نفر ILWIS را از سايت دانلود نموده اند و اكنون فرصتي براي توسعه مهارت  GIS خود پيدا رده اند. اين كاربران مجبور بودند تا براي نرم افزارهاي با قابليت مشابه  تجاري براي كار با   سيستمهاي رستري و برداري تقريباً $230000000 پرداخت كنند. و اكنون آنها اين قابليت را بدون پردخت هيچ گونه وجهي در دست دارند. لطفاً  توجه داشته باشيد كه هنگام كيلك روي لينكهاي ما  شما ممكن است يك پيام خطا دريافت كنيد  كه دليل آن سرويس دهنده اينترنت ( internet provider service) ماست. دراين حالت يكبار ديگر كليك كنيد تا صفحه دوباره بارگذاري شود. معمولاً بدين ترتيب فايل مورد نظر را پيدا خواهيد كرد.

صفحات انگليسي سايت ما را هم ملاحظه نمائيد

I have a question for Iranians. All our web pages are google optimized except the pages in farsi. Can someone send me tags in farsi for every web page in farsi for:

  1. title

  2. key words (not more than 4 per page)

  3. A one frase summary of the page

. You can look in the English pages what tags I used, but it does not have to be the same. Just be creative. I don't know if my software accepts farsi script, but lets try.

Daan Vreugdenhil 

ILWIS

Cuyabeno Logo

 

Home Up ILWIS in Farsi ILWIS en Italiano ILWIS in Greek ILWIS em Português

 

Why ILWIS
Downloads
History
Data Acquisition
Training
Forum
ILWIS in Linux
Source Code

 

NATURE WORLDWIDE is the official website of the World Institute for Conservation and Environment, WICE. It is an integrated network of web sites dealing with different topics on nature, nature conservation and natural resources management. Read here why we created Nature Worldwide. Our Methodology explains how we produced our information. Our Site Map helps you find your way in the website. We made this website out of passion for conservation. We spent our own salaries and free time to gather the information and publish it on these websites, in total valuing hundreds of thousands of dollars of professional time. Nobody pays us to do this. We simply want to contribute to conservation. If you appreciate our work, PLEASE visit our site Adopt A Ranger and see how you can make a difference for conservation most effectively: By paying one day of the salary of a ranger, you will make a difference in conserving the lives of thousands of birds, other critters and entire forests. Check our sitemap. Enjoy!

NATURE DU MONDE est le site Web officiel du World Institute for Conservation and Environment, WICE, C'est une collection intégrée de sites web qui traitent avec des sujets différents sur nature, conservation de la nature et gestion des ressources naturelles. Lisez ici pourquoi nous avons créé Nature de Monde. Notre Methodologie explique comme nous avons produit nos renseignements. Notre Site Map vous aide trouver votre entrée dans le site web. Beaucoup de plaisir!

NATURALEZA DEL MUNDO es la página Web oficial del World Institute for Conservation and Environment, WICE, Es una red de páginas Web tratando de temas diferentes relacionados a la naturaleza, la conservación el manejo de recursos naturales, parques nacionales y áreas protegidas. Lea aqui porqué hicimos Naturaleza del Mundo. Nuestra Methodología explica como produjimos la información. Nuestro Mapa del sitio le ayuda encontrar su información en nuestra página web. Disfrute! 

NATUREZA DO MUNDO é o Web site oficial do World Institute for Conservation and Environment, WICE, Es uma red de páginas Web tratando de temas diferentes relacionados à natureza, la conservação el manejo de recursos naturaleiss, parques nacionais y áreas protegidas. Lea aqui porqué creamos Natureza do Mundo. Nossa Methodología explica como produjimos a informação. Nosso Mapa do sitio le ayuda encontrar sua informação no web site. Desfrute!

NATUR DER GANZEN WELT ist, die offiziellen Website der World Institute for Conservation and Environment, WICE. Es ist ein einheitliches Netzwerk von Web Sites, über Themen wie Natur, Natur-Schutz und natürlichem Ressourcen Quellen Hege. Lesen Sie hier warum wir Natur der ganzen Welt gemacht haben. Un

sere Verfahrensweise erklärt, wie wir unsere Informationen produziert würde. Unsere Site Map  hilft Ihnen Ihren Weg im Website zu finden. Viel Spaß!

NATUUR UIT ALLE STREKEN is, de officiële Website van het World Institute for Conservation and Environment, WICE. Het is een geïntegreerd Netwerk van websites, over Natuur, Natuurbescherming en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Lesen Sie hier warum wir Natuur uit alle Streken gemacht haben. Onze pagina Methode legt uit, hoe we onze informatie vergaarden. Onze Site Map helpt u op weg door onze website. 

WICE is a worldwide non-government non-profit organization that contributes to the conservation of nature. While it works on a many issues related to the conservation of nature and the protection of the environment, it is particularly committed to the conservation of national parks and other protected areas.

  Please read the disclaimer.